Asbestverwijdering in een hermetische zone in België

De wetgeving is zeer nauwkeurig en alle soorten asbestverwijderingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder toezicht van hooggekwalificeerd personeel dat is opgeleid in de nieuwste asbestverwijderingstechnieken. Bovendien wordt ons werk dagelijks onderzocht door een gespecialiseerd laboratorium.

Vermijd alle contact met asbest

Deze techniek wordt ook wel de “gesloten zone” techniek genoemd. Het doel is te voorkomen dat werknemers tijdens de werkzaamheden in contact komen met de asbestvezels.

Het wordt gebruikt in de volgende gevallen:

 • Wanneer asbesthoudende panelen of asbesthoudende dozen een bevestigingssysteem hebben (spijkers of schroeven)
 • Wanneer de verwijdering van asbest leidt tot een verandering in de toestand van de vezels
 • Wanneer hechtgebonden asbest bij een interne toepassing wordt beschadigd

De verschillende handelingen bij de installatie van de hermetische zone:

Een verzegeld gebied wordt in verschillende stappen gedaan:

 • Schoonmaken van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht
 • Aanbrengen van een plastic folie om de ruimte hermetisch af te sluiten
 • Het gebruik van een dubbele plastic folie die de totale afsluiting van de ruimte garandeert
 • Installatie van een luchtsluis om personeel en materieel binnen en buiten uit te laten
 • Filtratie van geloosd water
 • Gebruik van luchtafzuigers om een vacuüm te garanderen

Specifieke uitrusting voor het personeel

Ons asbestverwijderingspersoneel beschikt over zeer specifiek apparatuur:

 • Volgelaatsmasker met filter en ondersteunde ventilatie
 • Beschermende kleding voor eenmalig gebruik (stofdicht pak)
 • Wasbaar of wegwerp katoenen ondergoed
 • Veiligheidslaarzen volgens de normen
 • Professionele handschoenen, aangepast aan het soort interventie

Het afval wordt op een specifieke manier verpakt en er wordt ook een nauwkeurige labelling toegepast.

Werkwijze Eenvoudige behandeling

 • Ontvangst van de aanvraag en het informatieverzoek

  - Ontvangst van de asbestinventaris
  - Foto's van asbesthoudende materialen
  - Meting van de ruimten en materialen die asbest bevatten
  - Plattegrond van het terrein
 • Voorlopig bezoek en indiening van een offerte

  - Bezoek ter plaatse
  - Evaluatie van het te behandelen volume
  - Definitie van de behandelingsmethode
  - Prijsofferte
 • Terreinvoorbereiding en veiligheid

  - Veiligheid: afbakening van het terrein en bewegwijzering
  - Aansluiting op infrastructuur (elektriciteit en water).
  - Creatie van de hermetische zone op een P.E. plastic basis.
  - Installatie van de luchtsluizen voor personeel en materiaal
  - Installatie van het waterfiltersysteem
  - Installatie van luchtafzuigers
  - De hermetische zone onder druk zetten
 • Testen en verificatie

  - Verificatie van de luchtbalans
  - Rooktest nodig om de dichtheid van de ruimte te controleren.
  - Controle van de individuele beschermingsuitrusting: ademmasker, handschoenen, waterdicht pak, enz.
 • Asbestverwijdering

  - Verwijdering van asbesthoudende materialen
  - Verpakking van asbestafval
  - Evacuatie van het afval via de materiaalsluis
  - het schoonmaken van de zak en het plaatsen ervan in een tweede zak die hermetisch is afgesloten en voorzien is van de voorgeschreven etikettering
  - Controle van de werkzaamheden en het gebied door een erkend laboratorium
  - Deponeren van het afval in een goedgekeurde opslagruimte.
 • Einde van de werf

  - Reinigen van het gebied (stofzuiger met absoluut filter, geïmpregneerde doek,).
  - Fixeren van eventueel achtergebleven vezels met een bevochtigingsoplossing
  - Visuele inspectie en meting van de zone restitutie.
  - Het verzegelde gebied wordt verwijderd wanneer de meetresultaten kleiner zijn dan of gelijk aan 0,010 vezels/ml.
Andere asbestverwijderingstechnieken :

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over andere asbestverwijderingstechnieken: