onze visie

Duurzame ontwikkeling is vandaag de dag een belangrijke topic.

De XLG groep heeft een concrete aanpak die erop gericht is beslissingen te nemen die meer duurzame en verantwoorde structurele veranderingen inhouden op het gebied van het welzijn van het personeel, een aanpak die diversiteit en integratie bevordert, de uitvoering van een milieubeleid en de aanpassing van het wagenpark.

Wij willen een voorbeeldfunctie vervullen, zodat de verschillende acties die worden gevoerd een bron van motivatie zijn voor ons personeel en wij van elke medewerker van de XLG groep onze ambassadeurs op het terrein maken.

onze drive

XLG is een familiebedrijf en al 30 jaar zijn onze activiteiten en onze groei gebaseerd op de volgende waarden: samenwerking – ondernemerschap – zorg – diversiteit – resultaten.

Wij willen ons voortdurend kunnen verbeteren door onze medewerkers centraal te plaatsen, door betekenis te geven aan hun beroepsactiviteit en door hun welzijn op het werk te bevorderen.

DE CSR-UITDAGING

Onze eerste zorg is dat onze CSR-aanpak werkelijkheid wordt en niet in het stadium van ‘de intentie’ blijft steken. Daarom hebben wij de CSR-uitdaging in het leven geroepen. Wij stellen aan elk van onze Business Units voor om de uitdagingen van hun keuze aan te gaan in elk van de twee pijlers die wij hebben gekozen om te verbeteren: sociaal en milieu.

1. SOCIALE PIJLER

 • Iedereen in staat stellen een lonende baan te vinden bij XLG, ongeacht leeftijd, sociale of culturele achtergrond.
 • Wij zetten ons in voor gendergelijkheid, multiculturalisme en de integratie van mensen met een beperking.
 • Wij maken er een erezaak van om er steeds voor te zorgen dat ons personeel in de best mogelijke veiligheidsomstandigheden kan werken (doel: nul ongevallen).
 • Welzijn op het werk is net zo belangrijk als duurzaamheid, en zorgzaamheid is de basis hiervoor.
 • Wij zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de werkervaring in termen van comfort, vrijheid en flexibiliteit te verbeteren. In dit opzicht heeft telewerk, dat sinds het begin van de crisis in Covid-19 sterk wordt gestimuleerd, ons in staat gesteld de meeste van onze activiteiten voort te zetten en aangezien het beantwoordt aan een zekere vraag van het personeel, is het zeker een formule die tot op zekere hoogte zal worden voortgezet.

Uitvoering via het 4S-kader:

 1. Tevredenheid (comfort)
 2. Beveiliging
 3. Opleiding (vorming / training)
 4. Stress vermindering

 

2. MILIEUPIJLER

De XLG groep ontwikkelt een zeer hoge ambitie, namelijk het bereiken van een koolstofneutrale balans.

Hiervoor hebben wij een 3 stappen plan opgesteld:

 1. Een beoordeling van de ecologische voetafdruk van elk van onze ondernemingen
 2. Een actieplan om deze ecologische voetafdruk te beperken (installatie van zonnepanelen, vernieuwing van ons wagenpark, afvalrecycling, enz.)
 3. Een investering in een non-profitorganisatie om zoveel mogelijk bomen te planten om onze negatieve ecologische voetafdruk te compenseren.

Voor elke Business Unit :

 • Vermindering van onze ecologische voetafdruk
 • Installatie van zonnepanelen
 • Gebruik van LED’s
 • Vergroening van het wagenpark
 • Enkel gerecycleerd papier gebruiken
 • De hoeveelheid papier te verminderen tot een “no paper”-doelstelling
 • Gebruik van “ecologische” producten (Doceo) + aanbod aan klanten
 • De hoeveelheid gebruikte producten te verminderen
 • Verpakkingen recycleren, beter afvalbeheer

Uitvoering via het 4Rs-kader:

 1. Re-use
 2. Repair
 3. Recycle
 4. Reduce

 

Communicatie

Om ervoor te zorgen dat ons programma wordt opgevolgd, zullen wij vanaf 2022 publiceren:

 • Uitgevoerde acties
 • Gedane investeringen
 • Projecten voor het volgende jaar

CSR moet een manier van leven worden voor alle XLG-medewerkers

 

Over XLG
Contacteer ons
Dankzij onze 8.500 medewerkers en onze 35 jaar ervaring, ontwikkelen wij meer dan 30 dienstenactiviteiten in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.XLG biedt u de wendbaarheid van een kmo met de kracht en de middelen van een grote groep.Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze diensten.
Contact