locatie en installatie

De ruimten met de grootste luchtcirculatie zijn de hal en het trappenhuis. In geval van brand is de kans het grootst dat de rook zich hier verspreidt. Het is dan ook logisch dat deze plaatsen worden gekozen om rookmelders te installeren. Het is raadzaam om ten minste één detector per verdieping te installeren en ten minste één in de gang die naar de slaapkamers leidt.

onderhoud

  • Het is belangrijk dat u regelmatig controleert of uw branddetectoren goed werken door op de testknop te drukken. Zo kunt u ook vertrouwd raken met het geluid van het alarmsignaal wanneer het daadwerkelijk afgaat.
  • Zorg er ook voor dat u de batterijen van tijd tot tijd vervangt. De meeste rookmelders maken een geluid om u te laten weten wanneer de batterij bijna leeg is.
  • Verwaarloos het onderhoud van uw toestellen niet om stof te verwijderen.
  • Ten slotte moet u uw rookmelder ongeveer om de tien jaar vervangen.
Onderneming Brandpreventie België

CERTIFICAAT ROOKMELDER

Voorbeeldbrief om aangetekend naar uw verzekeringsmaatschappij te sturen met ontvangstbevestiging

Geachte heer of mevrouw,

Ondergetekende (naam, voornaam), houder van contract nr. (verzekeringscontractnummer), verklaart hierbij dat hij op (adres) een genormaliseerde rookdetector heeft geïnstalleerd overeenkomstig de norm NF EN 14604.

Ik sta ter uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en ik verzoek u, mevrouw, mijnheer, mijn beste wensen te aanvaarden.

Handtekening

isolation par compartimentage installation de cloisons pour isoler

Brandvertragende scheidingswanden

Meer veiligheid met brandwerende muren.

Ons team van specialisten installeert brandwerende scheidingswanden. Dit maakt een betere isolatie mogelijk van ruimten of elementen waar de kans op brand het grootst is. Protection Control Fire staat tot uw dienst om de risico’s te bestuderen en het beste systeem voor te stellen.

Contacteer ons voor uw brandpreventie

La disponibilité de nos équipes et l’implication de chacun des membres de notre personnel font la fierté de notre entreprise active sur toute la Belgique!

Contact