Nos managers pour le pompage industriel

Verschillende pomptechnieken

Wilt u de reiniging en het pompen van uw installaties aan professionals toevertrouwen? XLG beheerst de verschillende technieken die nodig zijn om de problemen die u tegenkomt aan te pakken.

Natte techniek, droge techniek, hogedrukreiniging, lagedrukreiniging, vrachtwagens, containers en aanhangwagens.

Onderneming Industrieel pompwerk België
Wij doen ook:

Différentes techniques de pompage

Vous souhaitez confier à des professionnels le nettoyage et le pompage de vos installations? XLG maitrise les différentes techniques nécessaires afin de faire face aux problèmes que vous rencontrez.

Technique humide, technique sèche, nettoyage haute pression, nettoyage basse pression, camions, conteneurs et remorques.

Carrousel