Het Contract Voor Onderhoud En Technische Bijstand

XLG biedt een dienst aan tussen het inspectiecontract en het volledige contract: de dienst is onderverdeeld in drie delen:

 • Preventief onderhoud
 • Technische bijstand
 • Voorspelling van het werk

Dit type contract is geheel eigen aan elke klant, aangezien hij zelf het raamwerk van zijn contract opstelt.

Preventief Onderhoud

 • XLG voert controles, metingen en afstellingen uit aan de ontstoffingsinstallaties tijdens de werking en bij stilstand, volgens frequenties die in overleg met de klant zijn vastgelegd.
 • XLG voert de bij deze bezoeken vastgestelde kleine onderhoudswerkzaamheden uit binnen duidelijk vastgestelde grenzen.
 • Daartoe beheert XLG een voorraad reserveonderdelen van de klant.
 • De klant wordt op de hoogte gehouden van de bezoeken en de uitgevoerde werkzaamheden, hetzij in de vorm van regelmatige rapporten, hetzij via zijn eigen CMMS-systeem als XLG dat mag gebruiken, zodat de klant over alle parameters beschikt die zijn installaties kenmerken.

Voorspelling Van Het Werk

 • Preventief onderhoud maakt het mogelijk de levenscyclus van de installaties te kennen door ze regelmatig te controleren. XLG weet dus al maanden van tevoren welke onderhoudswerkzaamheden de installaties zullen vergen.
 • XLG stelt vervolgens voor elk jaar een werkprognose aan de klant voor: dit is een kaart met ramingen waarvoor de klant al dan niet een bestelling kan plaatsen, afhankelijk van het verloop van het jaar (stand van de filters, budget, enz.). Het is in geen geval een verplichting tot orde.

Technische Bijstand

 • XLG vormt een geprivilegieerd contact bij de klant om dezelfde taal te spreken en gevolgd en begrepen te worden.
 • XLG adviseert de klant over alles wat met ontstoffing te maken heeft (aanpassingen, nieuwe investeringen).
 • Het contract wordt van dag tot dag opgevolgd met de contactpersoon van de cliënt en regelmatig met alle betrokkenen bij een contractbespreking.

De voordelen van een dergelijk contract …

 • De klant behoudt de controle over zijn installaties: alle informatie is in zijn bezit en hij blijft de beslissingsbevoegde voor belangrijke werken. Hij is niet 100% afhankelijk van XLG omdat hij alle informatie houdt.
 • De klant heeft een adviseur voor alle vragen in verband met stofverwijdering.
 • Het is een win-win contract: de klant weet waar hij voor betaalt en XLG hoeft niet zwaar te investeren in voorraden.

Het inspectiecontract

XLG stelt samen met de klant een programma op van deskundige bezoeken aan de ontstoffingsinstallaties naar gelang van het kritieke karakter van de stations.

XLG voert bij elk bezoek de nodige controles, metingen en afstellingen uit, evenals “kleine onderhoudswerkzaamheden”.

Elk bezoek geeft aanleiding tot een verslag met:

 • Een verslag over de controles, metingen en aanpassingen
 • Aanbevelingen voor onderhoudswerkzaamheden
 • Advies over het gebruik van stofafscheiders
 • Voorstellen gevolgd door commerciële voorstellen

Het Complete Onderhoudscontract

Dit contract heeft betrekking op ALLE STOFZUIVERINGSINSTALLATIES VAN HET STOFVERZAMELPUNT TOT DE AANVOER VAN ZUIVERE LUCHT.

Dit is een forfaitair contract inclusief:

 • De arbeid die nodig is voor de bezoeken, de vervanging van de filtermedia en de onderhoudswerkzaamheden nauwkeurig omschreven.
 • De levering van alle filtermedia en alle onderdelen is duidelijk tussen de twee partijen overeengekomen.
 • XLG zorgt voor een dagelijkse aanwezigheid bij de besluitvormers en tegenmeesters van de fabriek

De relatie tussen XLG en de klant is gebaseerd op maandelijkse rapporten en een filterregister dat door onze technici wordt bijgehouden.

In het kader van het volledige contract kan XLG afkeurpercentages garanderen in overeenstemming met de geldende wetgeving en de klant helpen met certificatieprocedures (bv. ISO 14000)

société de facility management

Actua

Le Contrat De Maintenance Complet

Ce contrat prend en charge TOUTES LES INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE DU POINT DE CAPTATION DES POUSSIERES AU REFOULEMENT DES GAZ PROPRES.

Il s’agit d’un contrat forfaitaire comprenant :

 • La main d’œuvre nécessaire aux visites, aux remplacements de médias filtrants et aux travaux d’entretien définis de manière précise;
 • La fourniture de l’ensemble des médias filtrants ainsi que l’ensemble des pièces définies clairement entre les deux parties;
 • XLG assure une présence quotidienne auprès des décideurs et contre-maîtres de l’usine.

La relation entre XLG et le client se fait au travers des rapports mensuels et d’un registre des filtres tenu par nos techniciens.

Dans le cadre du contrat complet, XLG est à même de garantir des taux de rejet en accord avec la législation en vigueur ainsi que d’accompagner le client dans des démarches de certification (ex: ISO 14000)

Kleding desinfecteren in 1 minuut!

Kleding desinfecteren in 1 minuut!

Températures sous zéro, risque de gel, de verglas ou de neige, le contrat de maintenance Winter Services de XLG garantit votre tranquillité et vous rend opérationnels pendant la période hivernale !

Lees verder
Deze diensten kunnen ook interessant zijn voor u
Contacteer ons voor een gratis offerte!

Dankzij onze 8.500 medewerkers en onze 35 jaar ervaring, ontwikkelen wij meer dan 30 dienstenactiviteiten in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. XLG biedt u de wendbaarheid van een kmo met de kracht en de middelen van een grote groep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze diensten.

Contact