AFVALVERWERKINGSBEDRIJF

Uw bedrijf wenst het beheer van afval ter plaatse toe te vertrouwen aan professionals?

XLG biedt u de mogelijkheid afval ter plaatse te sorteren (inert afval, ijzerhoudend afval, grofvuil, hout) en af te voeren in containers.

Onderneming Afvalverwerking België

AFVALBEHEER

Het afvalbeheer is onderverdeeld in verschillende fasen: sorteren, inzamelen, vervoeren, behandelen en vernietigen of recycleren. Het doel van afvalbeheer is de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te verminderen. In de afgelopen decennia is bijzondere nadruk gelegd op de vermindering van de impact van afval op natuur en milieu en op de nuttige toepassing ervan in het perspectief van een circulaire economie.

Onderneming Afvalverwerking België

Actua

Kleding desinfecteren in 1 minuut!

Kleding desinfecteren in 1 minuut!

Températures sous zéro, risque de gel, de verglas ou de neige, le contrat de maintenance Winter Services de XLG garantit votre tranquillité et vous rend opérationnels pendant la période hivernale !

Lees verder