preventieve desinfectie

Verneveling

De ontsmettingsoplossing is biologisch afbreekbaar en niet giftig voor de mens en zijn omgeving.

  • Allereerst moeten de vervuilde oppervlakken worden gereinigd, persoonlijke bezittingen worden verwijderd (kleren, voedsel, losse bladeren op de bureaus, …)
  • Ons ontsmettingsmiddel bevat geen oplosmiddel en geen van quaternaire ammonium afgeleide stoffen: waterstofperoxide (oxidant) en Ag (inwerking op biofilm). Er is dus geen gevaar voor uw computerapparatuur…
  • Voor een doeltreffende werking, moet het oppervlak (bijvoorbeeld kantoren) in rechthoeken worden gerasterd door van boven naar beneden te spuiten.

preventieve desinfectie

Behandeling

Wij bevelen een grondige reiniging aan alvorens in te grijpen.
Het is niet nodig de brandmelders uit te schakelen. Aanbevolen wordt te zorgen voor ventilatie, bij voorkeur met verse lucht.

Frequentie:

  • 2 tot 5 keer per week
  • Dagelijks in het geval van openbaar vervoer, kleedkamers en sanitaire voorzieningen

curatieve desinfectie

Reiniging van de te behandelen zones

Ontsmetting van uw contactpunten met de hand met een biologisch afbreekbaar en niet-toxisch product voor mens en milieu.

Vuile oppervlakken moeten vóór elke behandeling worden gereinigd met een detergent/ontsmettingsmiddel door een conventioneel schoonmaakteam.

desinfecter

curatieve desinfectie

Behandeling

  • Sluiten van ramen en deuren van de te behandelen kamer, zet de airconditioning uit.
  • Alle oppervlakken die veelvuldig kunnen zijn aangeraakt door verschillende personen (personeel, klanten of publiek) moeten worden behandeld door besproeiing met virusverdelger (grote oppervlakken) of rechtstreekse toepassing met absorberend papier (kleine oppervlakken, b.v. schakelaars, deurklinken, enz.).
  • De vloeren moeten worden behandeld met een virusdodend ontsmettingsmiddel.

Frequentie

  • Per geval te evalueren, volgens de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten (dagelijks in het geval van supermarkten).
desinfection-nebulisation-homme-

Neem contact met ons op voor een desinfectie

De beschikbaarheid van onze teams, actief in heel België, en de betrokkenheid van elk lid van ons personeel zijn de trots van ons bedrijf!

Contact